vår 2024
PSY-1013 Personlighetspsykologi - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorstudiet i psykologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PSY-1008 Personlighetspsykologi 5 stp

Innhold

Personlighetspsykologi gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighet med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling.

Hva lærer du

Ved fullført emne skal studenten kunne

Kunnskaper

 • definere personlighet
 • redegjøre for sentrale teorier (f. eks. psykodynamiske teorier, trekkteorier og sosial-kognitive teorier), begrep, metoder og forskningsresultater innenfor feltet personlighetspsykologi

Ferdigheter

 • drøfte og sammenligne ulike teoretiske perspektiver
 • beskrive og diskutere forskningsresultater innen personlighetspsykologi

Generell kompetanse

 • vise forståelse for betydningen av personlighetspsykologien i psykologiens historie
 • vise forståelse for personlighetspsykologien betydning for andre psykologiske fagområder

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Ca. 7 forelesninger á to timer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 02.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-1013
 • Tidligere år og semester for dette emnet