høst 2023
MUS-2813 Prøvespilltrening - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet forbereder studenten på prøvespillsituasjoner for profesjonelle symfoniorkestre, korps og kammergrupper. Emnet har fokus på:

 • Arbeid med tekniske og stilistiske aspekter ved relevant prøvespillrepertoar
 • Studier av partiturer, innspillinger og annet materiale som kan gi forståelse av hvordan prøvespill utføres og bedømmes
 • Relevante temaer knyttet til forberedelse og gjennomføring av prøvespill, for eksempel øvingsstrategier, mental trening og opptaksteknikk

Hva lærer du

Etter fullført emne er det forventet at studenten:

Kunnskaper

 • Har oppdatert kunnskap om ulike måter prøvespill blir gjennomført på
 • Har god kjennskap til vanlig prøvespillrepertoar for sitt instrument
 • Har kjennskap til tekniske og musikalske utfordringer i prøvespillrepertoaret til andre instrumenter enn sitt eget
 • Har kunnskap om kriteriene profesjonelle juryer bruker i bedømmelse av prøvespill

Ferdigheter

 • Kan forberede og gjennomføre ulike former for prøvespill
 • Viser god stilforståelse i fremføring og bedømming av prøvespillrepertoar
 • Kan gi og motta tilbakemeldinger på en konstruktiv måte
 • Kan velge repertoar for prøvespill, også for andre instrumenter enn sitt eget
 • Kan anvende mentale teknikker for å prestere under press

Generell kompetanse

 • Kan bedømme prøvespill, også for andre instrumenter enn sitt eget
 • Kan reflektere over fordeler og ulemper med prøvespill som ansettelsesform

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen foregår ukentlig eller periodebasert og organiseres som:

 • Individuell veiledning i relevant prøvespillrepertoar.
 • «Mock auditions» (trenigsprøvespill) og mesterklasser etter oppsatt semesterplan med ulike veiledere, hvor studentene får oppgaver både som prøvespillkandidat og jurymedlem.
 • Seminarer om tilknyttede temaer, som opptaksteknikk og mental trening.
 • Diskusjoner og erfaringsutvekslinger.

Studentene oppfordres til å inkludere forberedelser til prøvespill utenfor institusjonen i forløpet.


Mer info om arbeidskrav

 • 80% deltakelse i undervisningen.
 • Et solostykke/etyde og minimum 10 orkester/korpsutdrag fra relevant prøvespillrepertoar fremført på Mock audition / mesterklasse i løpet av emnet.

Mer info om praktisk eksamen

Praktisk prøve på 10-15 min. Repertoaret fastsettes i samarbeid med faglærer, og må inneholde et solostykke/etyde og orkester/korps utdrag som viser beherskelse av ulike stiler og instrumentale teknikker.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon påfølgende semester
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MUS-2813
 • Tidligere år og semester for dette emnet