høst 2023
MUS-3109 Ensemble - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Valgemne i Musikkutøving - master.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-3409 Ensemble 30 stp

Innhold

Samspill i ulike ensembler som er relevant i forhold til kandidatens hovedinstrument. Repertoar kan være bredt lagt opp eller spisset i forhold til stilart, sjanger og innhold og kan også være egenprodusert materiale. Partiturstudier/innstuderingsteknikk og utvikling av egne arrangementer inngår avhengig av prosjekt og sjanger. Ensembleledelse.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- kunne utøve kammermusikalsk samspill med et enhetlig og kunstnerisk uttrykk

- ha utviklet stilistisk og kunstnerisk forståelse og uttrykksmåter i forskjellige ensembler

- kunne innordne seg og ta instruksjon i samspillsituasjoner med sikte på innstudering og framføring

- kunne lede et ensemble i innøving og framføring

- ha innsikt i og kunne arrangere og ta ansvar for praktisk tilrettelegging av konserter og ulike framføringer.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Engelsk kan benyttes i veiledningssituasjoner.

Undervisning

Emnet går over to semestre. Det gis undervisning og regelmessig veiledning med ensemble etter avtale og oppsatt plan, ukentlig eller i konsentrerte perioder. Studenten skal utarbeide prosjektbeskrivelse for organisering og innhold i studiet og har selvstendig ansvar for å sette opp en semesterplan og planlegge repertoar. Ansvaret innebærer også tilrettelegging av praktiske forhold som å sørge for noter, bestille øvingsrom, planlegge framføringer m.m. Studenten må normalt ha ett fast ensemble gjennom hele studiet, men bør også delta i ulike andre ensembler. For å få erfaring i å lede ensembler, kan studenten få veiledningsoppgaver i skolens øvrige ensembler. Studentene kan etter avtale samarbeide med eksterne musikere. Studenten må delta i og ta ansvar for å planlegge offentlige konserter og utarbeide skriftlige programkommentarer, og må føre repertoarliste over gjennomgått repertoar.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesterprøve midtveis i studiet der også prosjektbeskrivinga skal leggast fram og reviderast Godkjent – ikke godkjent
Produksjon og deltakelse i to offentlige konsertfremførelser med et samlet repertoar på 30 minutter Godkjent – ikke godkjent
Repertoarliste med samlet spilletid på 90 minutter Godkjent – ikke godkjent
Eksamensprogram med egne skriftlige programkommentarer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3109
  • Tidligere år og semester for dette emnet