høst 2023
MUS-3110 Akkompagnement - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-3410 Accompaniment 30 stp

Innhold

Emnet er relevant for studenter med tangentinstrumenter eller gitar innen klassisk og rytmisk sjanger. Arbeid med ulike former for akkompagnement og/eller repetisjon. I arbeid som repetitør til solister inngår også veiledning av andre studenter (sangere/instrumentalister) både på bachelor og masternivå. Konsertdeltakelse. Studenten kan fordype seg i sjanger, stil, periode eller valg av medmusikanter.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • Framføre et repertoar sammen med sangere og/eller andre musikere på et profesjonelt nivå.
  • Veilede medmusikere og ta ansvar som akkompagnatør ved innøving av nytt repertoar.
  • Selvstendig forberede, innstudere og gjennomføre konserter sammen med sangere/instrumentalister.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Individuell undervisning og veiledning i å akkompagnere sangere og andre instrumentalister. Studenten må ved studiestart og i samarbeid med faglærer, sette opp en arbeids-/semesterplan for innhold og organisering av studiet, samt føre oversikt over gjennomgått repertoar med varighet på minimum 90 minutter. Det forventes stor grad av selvstendig arbeid og egenøving. Studenten må organisere øvinger og gjøre forpliktende avtaler med medvirkende deltakere som kan være enkeltsolister, mindre eller større ensembler. Deltakelse i offentlige konserter. Semesterprøve etter 1. semester.

Akkompagnementspraksis med studenter på Bachelor og profesjonelt nivå.


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Framføringer Godkjent – ikke godkjent
Repertoarlister Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen:

- Framføringer: Semesterprøve midtveis i studiet. Offentlig deltakelse i minimum 2 konsertframføringer med et samlet repertoar på minimum 30 minutter.

- Repertoarlister: Innlevering av repertoarliste på 90 minutter. Eksamensprogram.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3110
  • Tidligere år og semester for dette emnet