høst 2023
MUS-3111 Musikkteknologi - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Valgemne i Musikkutøving master og Hørelære med didaktikk og praksis master.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MUS-3411 Music technology 30 stp

Innhold

Studentene får en bred innføring i fagfeltet med spesiell vekt på bruk av musikkteknologi i utøvende virksomhet. Det undervises i bruk av programmene Pro Tools, Ableton Live og Max. Grunnleggende mikrofonteknikk, med vekt på klassisk innspillingsteknikk. Digitalteori, teori relevant for fagfeltet. Bruk av ulike typer utstyr for å gi innspillinger ulike karakterer.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- kunne komponere ved hjelp av musikkteknologi

- kunne bruke musikkteknologi i utøvende virksomhet på profesjonelt nivå

- kunne arbeide selvstendig i et musikkstudio

- kunne gjøre innspillinger av enkel kvalitet og ferdigstille disse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over to semestre. Undervisningen er en kombinasjon av ukentlig klasseromsundervisning, praktiske øvelser i studio deriblant opptak og miksing, komponering ved hjelp av musikkteknologi og workshops hvor studentene spiller konserter eller leverer konsertlyd til andre studenter. Det gis individuell veiledning og undervisning i forbindelse med oppgaver og planlegging og gjennomføring av opptak. Studenten bør ha tilgang til egen datamaskin og fortrinnsvis egen innspillingsprogramvare.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innlevering av komposisjoner, arrangementer og opptak Godkjent – ikke godkjent
Framføringer av egne verker og deltakelse på konsert hvor musikkteknologi brukes i utøvende sammenheng Godkjent – ikke godkjent
Praktiske prøver bl.a. i bruk av studioteknikk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 30
  • Emnekode: MUS-3111
  • Tidligere år og semester for dette emnet