høst 2023
MUS-3203 Komponering/arrangering med didaktikk og praksis - 30 stp

Emnetype

Valgemne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal arbeide med instrumental og vokal sats for forskjellige besetninger og i ulike stilarter og satstyper og didaktikk rettet mot undervisning i komponering og arrangering. Med utgangspunkt i studentens interesser og personlige bakgrunn, vil studenten kunne arbeide med ulike satstyper innen klassisk eller rytmisk tradisjon og sjanger.

Sentralt står bruk av musikkteknologi i databaserte komposisjoner og musikkproduksjon, og arbeid med notasjonsprogrammer, som Finale/Sibelius.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgene læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kunne planlegge og gjennomføre undervisning i arrangering og komposisjon for elever på videregående og høyere nivå
 • kunne bruke teknologi som hjelpemiddel og verktøy i arbeid med komponering og arrangering

Ferdigheter:

 • ha ferdigheter i å skrive gode og velklingende arrangementer og selvstendige komposisjoner
 • ha undervisningsferdigheter i komponering og arrangering og være oppdatert på fagfeltet både teoretisk og praktisk pedagogisk og kunstnerisk
 • beherske komposisjonsverktøy i aktuelle sjangre og stiler

Generell kompetanse:

 • ha innsikt i kreativt arbeid med instrumental og vokal sats for forskjellige besetninger og i ulike stilarter og satstyper og didaktikk rettet mot undervisning i komponering og arrangering

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert med inntil 3 samlinger pr semester. Nettbasert undervisning, bruk av opptak i praksisarbeidet. Individuell veiledning og oppfølging. Stor grad av selvstendig arbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Karakterskala:
Mappevurdering 1/2 A–E, stryk F
Oppgave 1/2 A–E, stryk F
Innlevering av 5 komposisjoner 1/2 A–E, stryk F
Beskrivelse av pedagogisk opplegg og muntlig 1/2 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Observasjon og selvstendig praksis. Praksisrapport Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsmappe med komposisjoner og arrangementer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk observasjon og individuell undervisningspraksis i hørelærefaget primært med elever på høgskole/universitetsnivå̊/ musikkonservatoriet.Omfang 40-50 timer

Mer info om mappevurdering

Innlevering av 5 komposisjoner eller arrangement i partiturform.

Mer info om vurderingsform oppgave

Skriftlig beskrivelse av et gjennomført pedagogisk opplegg (planlegging, elevbesvarelser og evaluering) for minst 6 leksjoner innen et selvvalgt undervisningsområde.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-3203
 • Tidligere år og semester for dette emnet