høst 2023
MUS-3306 Bi-instrument - 15 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet kan tas med de fleste instrumenter i klassisk og rytmisk sjanger. Arbeid med utøvende ferdigheter på instrument med repertoar valgt i samarbeid mellom student og faglærer.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har kunnskap om instrumentets oppbygging og virkemåte.
 • Kan vise til musikalsk stilforståelse knyttet til valgt instrument og sjanger

Ferdigheter

 • Viser stor selvstendighet i arbeid med nytt repertoar
 • Kan kommunisere skriftlig og muntlig med fagfeltet og publikum
 • Utøvende ferdigheter på instrument med repertoar som viser en viss bredde i sjanger og stilart.

Generell kompetanse:

 • Være en utøver som kan realisere kunstneriske intensjoner på sitt instrument.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis undervisning og veiledning individuelt og i gruppe, og det forventes stor grad av selvstendig arbeid. Der det er mulig, kan studenten delta i klasse, felles prosjekter og ensembler. Repetisjon gis etter søknad, men studenten bør søke samarbeid med andre studenter om repetisjonsoppgaver.

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 15 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Konsertframføring Godkjent – ikke godkjent
Repertoarliste Godkjent – ikke godkjent
Eksamensprogram Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Offentlig deltakelse i minimum én konsertframføringer med et samlet repertoar på minimum 15 minutter med tilhørende skriftlig programkommentar
 • Innlevering av repertoarliste med samlet spilletid på 25 minutter
 • Innlevering av eksamensprogram med egne skriftlige programkommentarer

Mer info om praktisk eksamen

Utøvende eksamen individuelt eller i ensemble. 15 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon i neste semester med bearbeidet eller nytt repertoar.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MUS-3306
 • Tidligere år og semester for dette emnet