vår 2023
BED-2015 Entreprenørskap - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2009 Innføring i entreprenørskap 5 stp

Innhold

Velkommen til BED-2015 Entreprenørskap, emnet hvor du får mulighet til å skaffe deg både gode karakterer og 125.000kr i oppstartskapital til egen ide!

BED-2015 handler kort og greit om å utvikle egne ideer og om prosessen til et klart forretningskonsept. Kurset kombinerer teori med praksis og studentene kan jobbe sammen i valgfrie team (1-4). Emnet baserer seg på litteratur rundt ideutvikling, forretningsmodell, skalerbarhet, finansiering og mye mer! Du trenger ikke å ha en egen ide på forhånd før du møter opp på første forelesning.

Kurset er obligatorisk for studenter som skal på Grunderskolen.

Faget passer best for de som enten...

 • Jobber med et eget startup-prosjekt
 • Har en ide om en startup
 • Ikke har en konkret ide, men et ønske om å lære mer om "startup-verdenen", inkl. fagterminologi, finansieringsordninger m.m.
 • Er med på eller planlegger å være med på Grunderskolen, Venture Cup eller andre lignende entreprenørskapsopplegg og forretningsplankonkurranser.

Faget passer mindre bra for de som...

 • Ikke har en interresse for startups / entreprenørskap
 • Ikke liker å jobbe praktisk
 • Foretrekker mer "tradisjonelle leseemner"

Oppstartsfinansiering
Gjennom eksamensopplegget i BED-2015 får du samtidig mulighet til å skaffe deg følgende finansiering til eget prosjekt:

 • Innovasjon Norge etablererstipend (100.000kr)
 • UITs Entreprenørskapsfond (25.000kr)

Studenter utenfor Handelshøgskolen
Studerer du juss, fiskerifag, ingeniør eller noe annet kult? Fortvil ikke, BED-2015 er nemlig et åpent valgfag tilrettelagt også for studenter som ikke tar, eller ikke tidligere har tatt, emner på Handelshøgskolen.

Gruppe eller individuelt
Du kan selv velge om du vil jobbe individuelt eller i gruppe (2-4 personer). Grupper avklares i starten av semesteret.

Ideer i BED-2015
BED-2015 baserer seg på studentenes egne startup-ideer. Du trenger ikke ha en ide klar til første forelesning, ettersom den første modulen vi skal gå igjennom er ideutvikling. Hvis du derimot allerede har gjort deg noen tanker rundt dette er det også kjempefint!

Det er også mulig å bruke en allerede "aktiv" ide inn i faget, f. eks noe du allerede jobber med gjennom Venture Cup eller lignende. Hvis dette gjelder deg, så ber vi deg ta kontakt med oss i oppstarten av faget, så tilpasser vi opplegget rundt dette.


Hva lærer du

Hva lærer du?

Emnet er modulbasert, og studentene utvikler kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor følgende områder:

 • Ideutvikling (Ideutvikling, Intellectual Property Rights m.m)
 • Teamsammensetting og gjennomføring
 • Produktutvikling (MVP, testing, pivotering m.m)
 • Marked (trender, segmenter, konkurrenter, product market fit m.m)
 • Forretningsmodell (skalering, vekst, network effects m.m)
 • Finansiering (Innovasjon Norge søknad, budsjett, investorer m.m)
 • Formidling (elevator pitch, entreprenørskapsfondet m.m)

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Pensum
Pensum blir gjort tilgjengelig underveis i emnet basert på hvilke temaer og moduler vi jobber med på det gitte tidspunktet.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Oppgave 6/10 A–E, stryk F
Muntlig eksamen 4/10 30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oblig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Oppgave i grupper

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Justerende muntlig eksamen (for samlet karakter i emnet).

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2015
 • Tidligere år og semester for dette emnet