høst 2022
PFF-3002 Praksis år 5 i lektorutdanning for trinn 8-13 - 0 stp

Emnetype

Emnet inngår i praksisdelen av utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-3001 Praksis år 4 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-3020 Kultur, mangfold og endringskompetanse i skolen

Innhold

Praksisopplæringen i denne perioden fokuserer på studenten som en ressursperson.

Studenten skal i utvalgte undervisningsøkter bidra med sin faglige og didaktiske kompetanse.

Studenten kan gjennomføre datainnsamling til masteroppgaven i løpet av praksis.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten har

  • Kunnskap om nødvendig tilrettelegging av avansert fagstoff
  • Avansert kunnskap om elevaktive arbeidsmåter

Ferdigheter og kompetanse

Kandidaten kan

  • Planlegge, begrunne og gjennomføre undervisningsøkter som skaper interesse for faget gjennom utvalg og tilrettelegging av fagstoffet og aktiv elevdeltakelse
  • Vurdere læringsutbytte ved elevaktive arbeidsmåter
  • Bidra med nytenking i forhold til innhold, metode og organisering av undervisningsøkter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør 5 dager i høstsemesteret. Praksis gjennomføres til vanlig som enepraksis.

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praksisvurdering Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltatt i all praksis Godkjent – ikke godkjent
Relevante møter og læreraktiviteter Godkjent – ikke godkjent
Dokumentasjon for planlegging og gjennomføring av undervisningsøkter Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett nytt forsøk på å bestå praksis. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: PFF-3002
  • Tidligere år og semester for dette emnet