vår 2018
PSY-1701 Personlighetspsykologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Profesjonsstudiet i psykologi

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiver på personlighet med særlig fokus på personlighetens struktur, dynamikk og utvikling. Videre vil studentene få opplæring i bruk av en personlighetstest.

Emnet er delt inn i to temaer:

1. Personlighetsteori

2. Personlighetskartlegging


Hva lærer du

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten:

 • kunne definere personlighet
 • redegjøre for sentrale teorier (f. eks. psykodynamiske teorier, trekkteorier og sosial-kognitive teorier), begrep, metoder og forskningsresultater innenfor feltet personlighetspsykologi.

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

 • drøfte og sammenligne ulike teoretiske perspektiver
 • beskrive og diskutere forskningsresultater innen personlighetspsykologi
 • anvende og tolke en personlighetstest

 

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten:

 • vise forståelse for betydningen av personlighetspsykologien i psykologiens historie
 • vise forståelse for personlighetspsykologien betydning for anvendelsesområder og andre psykologiske fagdisipliner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Del 1: ca. 7 forelesninger á to timer

Del 2: ca. 4 forelesninger á to timer

Praktiske øvelser


Eksamen

Arbeidskrav: Innlevering av rapport etter en personlighetskartlegging (del 2). Testrapporten vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Eksamen: 4 timers skoleeksamen (del 1). Karakterskala A-F benyttes, der F er "ikke-bestått". Det gis kontinuasjonsadgang tidlig i det påfølgende semester ved karakteren F.


Pensum

Del 1: Larsen, R., Buss, D., & Wismeijer, A. (2013). Personality Psychology. McGraw-Hill.

Del 2: totalt ca. 100 sider med artikler og bokkapitler som kunngjøres før semesterstart

Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PSY-1701
 • Tidligere år og semester for dette emnet