Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse

Hva er realkompetanse?
Realkompetanse er kunnskap som man har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Dette er regulert i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1.


Hvem kan søke om realkompetanse?
Søkere som ikke har generell studiekompetanse og som er 25 år eller eldre i opptaksåret, kan søke opptak på bakgrunn av realkompetanse, jfr. § 3-1.

Søkere som har generell studiekompetanse kan ikke søke om opptak på bakgrunn av realkompetanse.


Hvordan vurderes realkompetanse?
Gjennom en helhetlig vurdering skal søkerens kvalifikasjoner vurderes i forhold til studiet man søker opptak til. Søkeren må ha de nødvendige faglige forutsetninger for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet, uten å ha generell studiekompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at vurderingen er skjønnsmessig og at hvert enkelt lærested definerer selv hva som gir realkompetanse for egne studier. Vurderingen kan derfor bli forskjellig ved ulike læresteder.

Enkelte av UiTs studieprogram har fastsatt anbefalte forkunnskaper eller faglige minstekrav for realkompetansesøkere. Dette er fag og/eller praksis som anses som særlig relevant for at studenten skal kunne klare å gjennomføre studiet. Dette er beskrevet nærmere i studiekatalogen under de studiene dette gjelder. 


Hva må du dokumentere ved søknad om realkompetanse?

  • Som realkompetansesøker må du gjøre rede for din motivasjon for å søke opptak til det aktuelle studiet.
  • I tillegg må du skrive en egenvurdering hvor du gjør rede for dine kvalifikasjoner for å gjennomføre studiet.
  • Motivasjon/egenvurdering skrives på et eget ark og lastes opp sammen med dokumentasjon på utdanning, praksis o.l.
  • All utdanning, praksis og andre forhold som skal legges til grunn for vurderinga, må du dokumentere. Vær oppmerksom på at arbeidsattester skal ha informasjon om arbeidsforholdets varighet (fra dato til dato) og omfang (stillingsprosent). Som hovedregel kreves minimum 5 års praksis, omregnet til fulltid.
  • Selvstendig næringsvirksomhet dokumenteres med attest fra likningskontor og foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene).
  • Omsorg for egne barn dokumenteres med bostedsbevis fra Folkeregisteret for søkeren og egne barn.
  • All relevant dokumentasjon lastes opp som en PDF-fil i nettsøknaden. 
  • NB! Vi gjør oppmerksom på at din søknad ikke vil bli vurdert dersom du ikke sender inn egenvurdering/motivasjon.

Søknad om opptak
Informasjon om søknadsfrist og hvor du søker opptak (lokalt opptak eller Samordna opptak) finner du under hvert studium i studiekatalogen.

Vi gjør oppmerksom på at søknadsfristen er 1. mars for grunnstudier som har oppstart om høsten og som har opptak via Samordna opptak.

Søkere som tas opp på grunnlag av realkompetanse får kun studierett til det studieprogrammet eller de enkeltemnene de er tatt opp til. Enkeltemnestudenter gis i tillegg studierett til ex. phil. og ex. fac. Du må søke om nytt opptak dersom du ønsker opptak til andre studier senere.


Spørsmål om realkompetanse?

Kontakt (for søkere med Feide-konto hos UiT): Bruk TopDesk

E-post (for søkere uten Feide-konto hos UiT): admission@hjelp.uit.no

Telefon: 77 64 55 90
Telefontreffetid: Vi er tilgjengelig på telefonen hver dag kl. 1000-1400.


 

Ansvarlig for siden: May-Liss Hestnes Mæhlum
Sist endret: 26.06.2020 14.16
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne