Opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse

Hva er realkompetanse?
Realkompetanse er kunnskap som man har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte. Dette er regulert i Forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1.


Hvordan få opptak på bakgrunn av realkompetanse ved UiT?

 

Les her


 


 

Ansvarlig for siden: May-Liss Hestnes
Sist endret: 18.01.2021 11.53
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne