Ledige studieplasser høsten 2019

Det vil være mulig å søke opptak til ledige studieplasser fra 20. juli til og med 14. august. Først til mølla gjelder.

OBS: Vi gjør oppmerksom på at du må dekke opptakskravet for å kunne få opptak via Ledige studieplasser.

Samordna opptak
Ledige studieplasser til grunnutdanninger søkes via Samordna opptak fra og med 20. juli. Mer informasjon om søknad til ledige studieplasser finner du her: http://www.samordnaopptak.no/info/soke/ledige-studieplasser/ 
Vi gjør oppmerksom på at listen over ledige studieplasser blir oppdatert hver dag klokken 09.00. Det betyr at det kan komme nye studier på lista, og at enkelte kan bli fjernet etter hvert som de fylles opp.

Lokalt opptak
Søknad til ledige studieplasser til åpne enkeltemner på bachelornivå, nettbaserte enkeltemner og førstesemesteremner ved UiT Norges arktiske universitet registreres via vår lokale søknadsweb fra og med 20. juli.

Du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller opptakskravet, samtidig som du registrerer din søknad.

OBS: Søkere med utenlandsk utdanning (utdanning utenfor Norden) som opptaksgrunnlag og realkompetansesøkere vil ikke bli behandlet for ledige studieplasser.

Ansvarlig for siden: May-Liss Hestnes Mæhlum
Sist endret: 29.01.2020 14.12
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne