Rakk du ikke å søke opptak til studier innen fristen, eller ønsker du videreutdanning?

Vi har fortsatt en del ledige studieplasser - både for deg som ønsker å starte på et ordinært studium, og for deg som ønsker å fylle på med kompetanse.

Samordna opptak (årsstudium, bachelor, 5-årig master)

Etter hovedopptaket i juli er det hver år noen studieprogram som legges ut på ledige studieplasser.
Det er mulig å søke opptak til ledige studieplasser fra 20.juli.

Les mer her: Universitet og høgskole - Ledige studieplassar - Samordna opptak

Husk å sjekke om du dekker opptakskrav til studieprogrammet du søker opptak til: Søking og opptak | UiT

 

Lokalt opptak (2-årig master, enkeltemner, forkurs)

Fra 20. juli vil det også være mulig å søke opptak til enkeltemner på bachelornivå, noen utvalgte mastergradsprogram, forkurs og førstesemesterstudier.

Les mer om dette her: Søking og opptak | UiT

Opptakskrav mastergradsprogram: Søking og opptak | UiT
Opptakskrav forkurs: Søking og opptak | UiT
Opptakskrav enkeltemner og førstesemesterstudier: Søking og opptak | UiT

Husk å være tidlig ute, det er førstemann til mølla som gjelder på ledige studieplasser. Dersom et studieprogram blir fullt vil det bli fjernet fra ledige studieplasser. Siste mulighet til å søke på ledige studieplasser vil være 13.august. 

Ansvarlig for siden: Annikken Steinbakk
Sist endret: 22.06.2021 10.30
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Er du arbeidsledig, permitert og/eller nyutdannet innenfor bransjer med lav aktivitet grunnet korona?

 

Ekstraordinære nettbaserte videreutdanninger 2021

 

I forbindelse med koronautbruddet og den medfølgende ledigheten og usikkerheten mange opplever i enkelte bransjer, har UiT opprettet flere gratis nettbaserte emner.

Studiene blir søkbar på UiTs EVU-web i løpet av sommeren, med søknadsfrist 23. august.