vår 2024
TEK-2602 Dronesystemer 2 - 5 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

TEK-2601 Dronesystemer 1

Innhold

Emnet gir en videreføring i oppbygning av ubemannede systemer og dets komponenter. Eksempler på dette er sikkerhetsfunksjoner, kommunikasjonssystemer, antenner, telemetri, avanserte konfigurasjoner, styringssystemer, kontrollstasjoner, dimensjonering, motorlære og komposittmateriale. Emnet gir også en introduksjon til bruk av nyttelast og datafangst.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har bred kunnskap om hvordan ubemannede system er bygd opp.
 • har grunnleggende kunnskap om mer avanserte sikkerhetsfunksjoner.
 • har grunnleggende kunnskap om kommunikasjon, radioteori og antenner brukt i ubemannede systemer.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan ta kvalifiserte avgjørelser i forbindelse med valg av utstyr.
 • kan konfigurere avanserte ubemannede luftfartøy.
 • kan håndtere telemetridata fra sensorer.
 • kan konfigurere sikkerhetsfunksjoner.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og ved bruk av audiovisuelle verktøy.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

20 timer forelesninger.

3-5 laboratorieøvinger.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 22.05.2024 09:00
3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-2602
 • Tidligere år og semester for dette emnet