høst 2024
TEK-1503 Teknisk tegning/DAK - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IGR1610 Ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder MA/PT 5 stp
ITE1818 PIA med teknisk tegning/DAK for MA 5 stp

Innhold

Konstruksjon og modellering med AutoCAD og Inventor. Sammenstilling, 2D- og 3D-presentasjon. Bruk av aktuelle tegningsstandarder.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

 • Inngående kunnskap om hvordan modeller i et moderne 2D/3D konstruksjonsverktøy er bygd opp.
 • Kunnskap om grunnleggende 2D tegneregler, tilvirkningssymboler, snitt og relevante standarder.

Ferdigheter

 • Kunne anvende prinsipper for hensiktsmessig oppbygging av parter og sammenstillinger.
 • Kunne anvende moderne 3D-konstruksjonsverktøy til å bygge opp modeller vha. parter og sammenstillinger.
 • Kunne produsere 2D-tegninger i henhold til gjeldende regler.
 • Kunne endre og modifisere parter, sammenstillinger og tegninger

Generell kompetanse

 • Kunnskap om moderne 2D og 3D konstruksjonsverktøy.
 • Kjennskap til eksport og import av data mellom andre hensiktsmessige verktøy for spenningsanalyser og konstruksjon/produksjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Nettbaserte forelesninger, 3 øvinger og prosjekt (individuelt)

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 25.11.2024 09:00 (Utlevering)
03.12.2024 14:00 (Innlevering)
8 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgaver Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

2 av 3 godkjente øvinger.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: TEK-1503
 • Tidligere år og semester for dette emnet