vår 2024
SVH-8890 Ph.d. prøveforelesning i humaniora og samfunnsvitenskap - 0 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er kun åpent for kandidater med opptak til ph.d.-programmet i humaniora og samfunnsvitenskap.

Innhold

Ved HSL-fakultetet holdes det én prøveforelesning på 45 minutter over et oppgitt tema. Temaet skal ligge utenfor avhandlingens spesialområde, og forelesningen bør normalt legges opp slik at den med utbytte kan følges av tilhørere med forkunnskaper tilsvarende det en ville forvente å finne blant bachelorstudenter i faget.

Vurdering og godkjenning

I bedømmelsen av prøveforelesningen vektlegges både faglig innhold og evne til formidling. Prøveforelesninger vurderes av bedømmelseskomiteen, som gir sin innstilling til fakultetet. Fakultetet bestemmer om prøveforelesninger godkjennes eller ikke.


Hva lærer du

Prøveforelesning

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ingen undervisning

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Ph.d.-prøveforelesning Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Dersom en forelesning ikke godkjennes, må det avholdes en ny prøveforelesning over et nytt emne så snart som mulig og innen seks måneder.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 0
  • Emnekode: SVH-8890
  • Tidligere år og semester for dette emnet