høst 2024
STE-2602 Bildebehandling - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391

Anbefalte forkunnskaper: Fysikk/Kjemi, Matematikk 1, Matematikk 2, Beregningsorientert programmering og statistikk, Programmering i C ++ eller alternativt høynivåspråk.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1914 Signal- og bildebehandling 10 stp

Innhold

Representasjon av digitale bilder, bildekarakteristikk, typer av bildebehandling, algoritmer herunder histogrambaserte operasjoner, binære og aritmetiske operasjoner, foldning/filtrering, andre typer filter, segmentering, Fouriertransformen. Bildeformater, konturrepresentasjon, mønstergjenkjenning.

Anbefalte forkunnskaper

DTE-2600 Programmering C++, TEK-1500 Beregningsorientert programmering, TEK-1501 Statistikk, TEK-1504 Fysikk, TEK-1507 Matematikk 1, TEK-1516 Matematikk 2

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Forstå prinsippene og anvende teknikkene for analog til digital konvertering.
 • Kjenne parameterne og statistisk data som karakteriserer bilder.
 • Forstå elementære metodene for behandling av digitale bilder.

Ferdigheter

 • Kunne sette opp en sekvens av operasjoner på bilder der metodene brukes i god rekkefølge, avhengig av hensikter.
 • Kunne trekke informasjon fra data.

Generell kompetanse

 • Faget gir en teoretisk og praktisk innføring i metoder og algoritmer for generell bildeanalyse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, oppgaveregning og prosjektarbeid. I prosjektarbeidet inngår problemløsning med et høynivåspråk og delvis med Photoshop.

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

Deadline: 15th April


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 01.09.2024 09:00 (Utlevering)
26.11.2024 14:00 (Innlevering)
A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Sluttkarakter gis ut fra en samlet vurdering av arbeider inngående i mappe. I mappen inngår en skriftlig test under oppsyn og et større prosjekt.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STE-2602
 • Tidligere år og semester for dette emnet