vår 2024
STE-2600 Satellittdesign - 5 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ITE1916 Elektronikk for ekstreme forhold 5 stp

Innhold

Det faglige innholdet i emnet omhandler hovedtemaene

 • Astronomi: Solsystemet, sola, planetene, nordlys, månen, de galileiske månene, asteroider, meteorer, oort skyen.
 • Rommiljø: Fysiske utfordringer i verdensrommet.
 • Satellittprosjekt: Oppdragsanalyse, dokumentasjonsstandard, systemteknikk, prosjektledelse.
 • Design av satellitter: payload, structure and mechanisms, power, attitude and orbit control, telemetry and command, thermal, data handling.

Anbefalte forkunnskaper

STE-2602 Bildebehandling, STE-2604 Romteknologi

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har bred kunnskap om oppbyggingen til sola og planetene i solsystemet.
 • kan beskrive rommiljøets påvirkning på komponenter og utstyr.
 • har inngående kunnskap om oppbyggingen av satellitter.
 • kan beskrive sentrale problemstillinger innenfor satellittdesign.
 • har inngående kunnskap om oppdragsformulering og utarbeiding av kravspesifikasjoner for satellittoppdrag.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere verdier fra laboratorieforsøk på komponenter i vakuumkammer og temperaturkammer.
 • kan gjennomføre innledende design av satellitter.
 • kan bruke dokumentasjonsstandarder for å utarbeide kravspesifikasjoner for satellittoppdrag.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan samarbeide rundt løsning av prosjektoppgave.
 • kan planlegge og gjennomføre laboppgaver og en prosjektoppgave.
 • kan utarbeide klare og tydelige rapporter.
 • kan norske og engelske faguttrykk for temaene som gjennomgås i emnet.

For emnet er bærekraftsmålene 8 og 9 relevant.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, samt obligatoriske laboratorieøvelser. Studentene skal også arbeide i grupper med en obligatorisk prosjektoppgave.

Nettstudenter kan følge forelesningene via nettet, og samles to uker på campus for å gjennomføre laboratorieøvelsene.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Mappevurdering 07.06.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Laboratorieøvinger Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle laboratorieøvinger må være godkjent.

Mer info om mappevurdering

Mappevurdering der to canvastester, to labrapporter og et prosjektarbeid, med dokumentasjon, teller med i vurderingen. For canvastestene har studentene mulighet til å forbedre resultatet sitt etter første gjennomkjøring.

Det gis en felles karakter for hele emnet.


Kontinuasjonseksamen

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: STE-2600
 • Tidligere år og semester for dette emnet