høst 2024
SPA-1111 Innføring i spanskspråklig litteratur - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk i Bachelorprogrammet i spansk og latinamerikanske studier og i Lektorutdanningen trinn 8 - 13 med spansk som fag 1 eller 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Innhold

Emnet gir en oversikt over spanskspråklig litteratur fra det 19. århundre til i dag. De utvalgte tekstene, som studeres, representerer både spansk og latinamerikansk litteratur fra perioden. Tekstene hører til forskjellige sjangere som er representative for de litterære epoker perioden dekker.

Anbefalte forkunnskaper

SPA-1110 Innføring i spansk og latinamerikansk historie

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • grunnleggende kunnskap om spanskspråklig litteraturhistorie fra det 19. århundre til i dag
 • grunnleggende kunnskap om i litterær analyse

Ferdigheter

Studenten:

 • kan elementær tekstanalyse av litterære tekster og kan lese og fortolke moderne litterære verk på spansk
 • har videreutviklet sine evner til å kommunisere både skriftlig og muntlig på spansk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er spansk.


Undervisning

Undervisningsomfanget er 4 timer per uke. Undervisningen tilbys både fysisk og digitalt via Zoom. Det gjøres ikke opptak av undervisningen, men alt undervisningsmateriell legges ut i Canvas, inkludert forelesningsvideoer. Emnet tilbys i form av forelesning og seminar. Det forventes at studentene jobber aktivt på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, tekstfortolkning og oppgaveløsning. I tillegg forventes det samtaler og diskusjoner i plenum. Det forutsettes at studentene følger undervisningsplanene og anvender materiell som legges ut i Canvas.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 15.11.2024 09:00 (Utlevering)
22.11.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

En skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
En muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • en muntlig presentasjon (ca. 15 min)
 • en skriftlig oppgave om en tekst i tilknytning til pensum

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SPA-1111
 • Tidligere år og semester for dette emnet