vår 2023
SIK-2512 Krisehåndtering og kommunikasjon - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i Internasjonal Beredskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

 • Krisehåndtering og kommunikasjon er nøkkelkunnskap i forbindelse med problemstillinger studentene vil være i kontakt med i arbeidslivet. Det legges vekt på at sikkerhetsteorier er ganske praktiske av seg, og at studentene i mange omganger lærer seg ‘best practice’. Videre introduserer emnet teorier om kriser og krisehåndtering. Media og krisehåndtering i en historisk kontekst
 • Begreper innen krisehåndtering og kommunikasjon
 • Refleksjon rundt hva en krise er og hvordan den oppfattes av befolkningen og media
 • Gjennomgang av viktige aktører innen krisehåndtering (fra lokalt til internasjonalt nivå, og fra samfunns- til individnivå
 • Case-eksempler på krisehåndtering og kommunikasjon på lokalt til nasjonalt nivå
 • Grenseoverskridende kriser
 • Sosiale medier

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

 • har grunnleggende forståelse for krisehåndtering som teoretisk fenomen, og hvordan det er i praksis.
 • kan noe historie om mediedekning av kriser både på internasjonalt og nasjonalt nivå - fra telegraf til sosiale medier.
 • kjenner til de viktigste aktørene innen krisehåndtering i Norge, og grensesnittet disse har mot hverandre.
 • er oppdatert på seneste forskning på feltet krisehåndtering.
 • skal ha en dypere kunnskap om grenseoverskridende kriser.

Ferdigheter:

Studenten …

 • kan analysere og reflektere over offentlige og private organisasjoners problemstillinger og dilemmaer ved krisehåndtering og kommunikasjon.
 • kan bruke pensum for til å analysere og drøfte forskjellige problemstillinger innen krisehåndtering og media - både mellom organisasjonene ved et skadested, men også utad fra aktørene ved skadestedet og til journalister.

Generell kompetanse:

Studenten …

 • kan formidle kunnskap om offentlige aktører og deres arbeid med krisehåndtering.
 • er i stand til å på egenhånd tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Det kan være enkelte deler som foreleses på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, eventuelle gjesteforelesninger og obligatoriske arbeidskrav. Undervisningen er fordelt over 3 samlingsuker og utgjør ca. 45 undervisningstimer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 02.05.2023 kl. 09:00
Innlevering: 09.05.2023 kl. 13:00
7 Dager A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
To arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2512
 • Tidligere år og semester for dette emnet