vår 2024
SIK-2510 Kriser og katastrofer i et psykososialt perspektiv - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BIB2015 Kriser og katastrofer i et psykososialt perspektiv 10 stp

Innhold

 • Stressreaksjoner
 • Stressmestring
 • Beslutninger under press og usikkerhet
 • Psykososiale konsekvenser etter krise eller katastrofe
 • Vurdering av psykososiale konsekvenser etter krise eller katastrofe
 • Opplevelse av trygghet, tillit, forutsigbarhet, mening og sammenheng i livet og dets betydning for vår helse
 • Ivaretagelse av egen og andres mentale helse og funksjonsevne
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Informasjonsformidling
 • Støttesamtaler

Hva lærer du

Kunnskaper

 • kortsiktige og langsiktige effekter av stress
 • kortsiktige og langsiktige effekter av kriser, katastrofer og traumer
 • beslutningstaking under press og usikkerhet

Ferdigheter

 • å ivareta egen og andres mentale helse under og etter kriser og katastrofer
 • å forebygge dårlige beslutninger i håndtering av kriser og katastrofer

Kompetanse

 • studenten skal kunne formidle kunnskap psykososiale perspektiver på kriser og katastrofer og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere det i faglig sammenheng.
 • kandidaten skal være i stand til på egenhånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil være ordinær forelesning og praktisk trening/øvelser. Det vil bli lagt opp til tverrfaglige gruppearbeid.

På denne måten ønsker vi å stimulere til en læringsprosess som engasjerer og som skaper forståelse og innsikt.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 23.04.2024 09:00 (Utlevering)
30.04.2024 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuelt Godkjent – ikke godkjent
Gruppe Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Fjelldal |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SIK-2510
 • Tidligere år og semester for dette emnet