høst 2024
SAM-1034 Samisk fra begynnernivå: Lytting og muntlig kommunikasjon - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i nordsamisk fra begynnernivå og kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Søkere som har samisk tilknytning og som søker om unntak for kravet om generell studiekompetanse etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning §3-5 må kunne dokumentere slik tilknytning ved å være:

a) samisk og ha mistet språket

b) ansatt ved en offentlig institusjon i et samisk omåde eller

c) andre som vil lære språket. for eksempel vil en søker som bor i en samisk familie eller i et samisk område oppfylle vilkåret

Merk at søkeren må skrive et motivasjonsbrev der søkeren forklarer hvilket av de nevnte alternativene (a, b eller c) som de søker på grunnlag av.


Innhold

På dette emnet lærer man å kommunisere om hverdagslige ting på nordsamisk. Vi arbeider også med lytting, lesing av tekster og forståelse. Emnet vektlegger kommunikasjon og i liten grad grammatikk fordi emnet er tilpasset studenter som også følger SAM-1031. Andre studenter bør ha noe forkunnskaper i nordsamisk.

Emnet legger vekt på følgende tre hovedområder:

 • lytting
 • muntlig kommunikasjon
 • tekstforståelse

Temaer vi arbeider med i emnet:

 • familie og dagligliv
 • fritidsaktiviteter
 • vær og natur
 • noen samiske steder

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • kan ord og utrykk for familie og dagligliv, fritidsaktiviteter, vær og natur
 • kjenner til kjente samiske steder
 • kan litt om nordsamiske dialekter

Ferdigheter

Studenten:

 • forstår enkle tekster og kan gjenfortelle innholdet
 • kan samtale om generelle temaer som familie og dagligliv, fritidsaktiviteter, vær og natur og noen samiske steder
 • forstår muntlig tale om dagligdagse tema
 • kan følge tråden i mer krevende muntlige framstillinger
 • forstår ulike nordsamiske dialekter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er nordsamisk med norsk som hjelpespråk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, øvelser og gruppearbeid. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og i kollokviegrupper med lytting og lesing av tekst, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening.

Kvalitetssikring:

Alle emner blir midt- eller sluttevaluert en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres hvert år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • tre obligatoriske innleveringer som må være godkjent av faglærer

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1034
 • Tidligere år og semester for dette emnet