vår 2024
SAK-2002 Kunst 6 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Bachelor Kunst og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-2001 Kunst 5

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget verk/prosjekt innenfor rammen av en kollektiv avgangsutstilling
 • Skriftlig og muntlig kontekstualisering og refleksjon over eget verk/prosjekt
 • Kontekstualisering og refleksjon over ulike kunstnerskap i relasjon til eget arbeid
 • Produksjon av kollektiv eksamenspublikasjon/katalog

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Svært gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget verk/prosjekt generelt
 • Gode kunnskaper om å gjennomføre eget verk/prosjekt innenfor rammen av en kollektiv utstilling
 • Svært gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget verk/prosjekt, skriftlig og muntlig
 • Gode kunnskaper om kontekstualisering og refleksjon over ulike kunstnerskap i relasjon til eget arbeid
 • Kunnskap om produksjon av publikasjon/trykksaker

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget prosjekt i samarbeid med andre
 • Kunne realisere sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå gjennom individuelt arbeid
 • Kunne dokumentere, presentere, kontekstualisere og reflektere skriftlig og muntlig over eget arbeid på høyt nivå
 • Kunne kontekstualisere og reflektere over ulike kunstnerskap i relasjon til eget arbeid på høyt nivå
 • Kunne bidra i produksjon av publikasjon/trykksak

Generell kompetanse

 • Svært god forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid innenfor rammen av en kollektivutstilling
 • Svært god forståelse for dokumentasjon, presentasjon, kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • God forståelse av kontekstualisering og refleksjon over ulike kunstnerskap i relasjon til eget arbeid
 • Forståelse for produksjon av publikasjon/trykksak

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 27.05.2024–28.05.2024 30 Minutter Bestått – Ikke bestått
Muntlig eksamen 10 Minutter Bestått – Ikke bestått
Publikasjon 13.05.2024 14:00 (Innlevering) Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • En sammenfatning av individuelt arbeid på avgangsutstilling

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen består av:

 • Individuelt verk eller prosjekt presentert i avgangsutstilling
 • Muntlig presentasjon og eksaminasjon med utgangspunkt i verk/prosjekt presentert i avgangsutstilling
 • Individuelt bidrag til publikasjonen knyttet til avgangsutstilling

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon inkludert tilbakemeldinger fra sensorer varer i 30 minutter. Eksamen varer til sammen i 40 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet