høst 2023
SAK-2001 Kunst 5 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studiet Kunst - bachelor og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1004 Kunst 4

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon kontekstualisering og refleksjon over eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Fordypning i spesifikke verktøy for egen praksis
 • Forståelse av gruppekritikk som verktøy
 • Studietur
 • Introduksjon til
  • Kuratorisk arbeid og praksiser
  • Ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må forholde seg til
  • Kunstnerisk refleksjon

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Svært gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Svært gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid muntlig og skriftlig
 • Svært gode kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Svært gode kunnskaper om gruppekritikk som verktøy
 • Kunnskaper om kuratorisk arbeid og praksiser
 • Kunnskaper om ulike aktører, organisasjoner, myndigheter og nemder kunstnere kan/bør/må forholde seg til
 • God kunnskap om kunstnerisk refleksjon

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig på høyt nivå
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne identifisere kuratoriske praksiser
 • Kunne orientere seg i forhold til kunstens institusjoner og organisasjoner
 • Kunne gi medstudenter god og relevant tilbakemelding

Generell kompetanse

 • Svært god forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Svært god forståelse for dokumentasjon, presentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • God forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Forståelse for kuratorisk arbeid og praksiser
 • Forståelse for kunstens institusjoner og organisasjoner
 • God forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid
 • God forståelse for kunstnerisk refleksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 30 Minutter Bestått – Ikke bestått
Eget verk/arbeid 10 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Portfolio Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Portfolio

Portfolio skal inneholde:

 • Beskrivelse og dokumentasjon av deltakelse på kurs, seminarer og workshops.
 • Dokumentasjon av eget arbeid presentert i utstilling, og egen kontekstualisering og prosess i løpet av semesteret
 • Beskrivelse av Artist talks og ateliersamtaler som du har hatt eller deltatt på

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen er todelt og består av:

 • Muntlig presentasjon av et medbrakt fysisk verk/arbeid
 • Eksaminasjon med utgangspunkt i studentens muntlige presentasjon samt innlevert arbeidskrav

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon inkludert tilbakemeldinger fra sensorer varer i 30 minutter. Eksamen varer til sammen i 40 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-2001
 • Tidligere år og semester for dette emnet