vår 2024
SAK-1004 Kunst 4 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Bachelor Kunst og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1003 Kunst 3

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Om å arbeide selvstendig
 • Forståelse av gruppekritikk som verktøy

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid muntlig og skriftlig
 • Kunnskaper om å arrangere visning av eget arbeid utenfor institusjon
 • Grunnleggende kunnskaper og refleksjon over ulike kunstnerskap i gruppekritikk i relasjon til eget arbeid

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid som selvstendig prosjekt
 • Kunne gi god dokumentasjon av eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid muntlig og skriftlig
 • Kunne arrangere visning av eget arbeid utenfor institusjonen
 • Kunne reflektere over eget og andres kunstnerskap i gruppekritikk i relasjon til eget arbeid

Generell kompetanse

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • God forståelse for dokumentasjon, presentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Forståelse for visning av eget arbeid utenfor institusjon
 • Forståelse for refleksjon over eget og andres kunstnerskap i gruppekritikk i relasjon til eget arbeid
 • Grunnleggende forståelse for kunstnerisk refleksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Timeplan

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Beskrivelse av deltakelse på ateliersamtaler, eget arbeid i atelier, artist talk, seminarer og workshops

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen består av:

 • Portfolio
 • Medbrakt fysisk arbeid/prosjekt
 • Muntlig presentasjon og eksaminasjon med utgangspunkt i medbrakt fysisk arbeid/prosjekt og Portfolio

Portfolio skal inneholde:

 • Dokumentasjon i bilder og tekst av eget arbeid, utstillinger og prosess
 • Kontekstualisering i forhold til gjennomførte artist talks, workshops, ateliersamtaler, individuelt atelierarbeid og utstillinger

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon inkludert tilbakemeldinger fra sensor varer i 20 minutter. Eksamen varer til sammen i 30 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1004
 • Tidligere år og semester for dette emnet