høst 2023
SAK-1003 Kunst 3 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Bachelor Kunst og kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1002 Kunst 2

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Studietur
 • Introduksjon til
  • Spesifikke verktøy for egen praksis
  • Tekst som verktøy
  • Gruppekritikk som verktøy

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Gode kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Gode kunnskaper om dokumentasjon, presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om spesifikke verktøy for egen praksis
 • Grunnleggende kunnskap om å formulere seg skriftlig om eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om å formulere seg om andres praksis i en gruppekritikk

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • Kunne anvende spesifikke verktøy for egen praksis
 • Kunne dokumentere eget arbeid
 • Kunne presentere og kontekstualisere eget arbeid skriftlig og muntlig
 • Kunne gi medstudenter relevant tilbakemelding

Generell kompetanse

 • God forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • God forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt kontekstualisering av eget arbeid muntlig
 • Grunnleggende forståelse for bruk av spesifikke verktøy
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og kontekstualisering av eget arbeid skriftlig
 • Grunnleggende forståelse for gruppekritikk og medstudenters arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 20 Minutter Bestått – Ikke bestått
Eget verk/arbeid 10 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Portfolio Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Portfolio

Portfolio skal inneholde:

 • Beskrivelse og dokumentasjon av deltakelse på kurs, seminarer og workshops
 • Dokumentasjon av eget arbeid presentert i utstilling, og egen kontekstualisering og prosess i løpet av semesteret. 
 • Beskrivelse av Artist-Talks og ateliersamtaler som du har hatt eller deltatt på

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen er todelt og består av:

 • Muntlig presentasjon av et medbrakt fysisk verk/arbeid
 • Eksaminasjon med utgangspunkt i den muntlige presentasjonen samt innlevert arbeidskrav

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon inkludert tilbakemeldinger fra sensor varer i 20 minutter.

Eksamen varer til sammen i 30 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1003
 • Tidligere år og semester for dette emnet