vår 2024
SAK-1002 Kunst 2 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Bachelor Kunst og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

SAK-1001 Kunst 1

Innhold

 • Planlegging og gjennomføring av eget arbeid

Introduksjon

 • til flere praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • til flere verktøy som er nødvendige for å etablere egen atelierpraksis
 • til kunstneriske kontekster

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Om planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Om å presentere og dokumentere eget verk muntlig
 • Grunnleggende kunnskaper om å kontekstualisere eget arbeid muntlig

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere, presentere og kontekstualisere eget arbeid muntlig

Generell kompetanse

 • Forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Forståelse for presentasjon og dokumentasjon samt grunnleggende forståelse for kontekstualisering knyttet til eget arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid.

Timeplan

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Beskrivelse av deltakelse på ateliersamtaler, eget arbeid i atelier, artist talk, seminarer og workshops

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen består av:

 • Portfolio
 • Medbrakt fysisk arbeid/prosjekt
 • Muntlig presentasjon og eksaminasjon med utgangspunkt i medbrakt fysisk arbeid/prosjekt og portfolio

Portfolio skal inneholde:

 • Dokumentasjon i bilder og tekst av eget arbeid, utstillinger og prosess
 • Kontekstualisering i forhold til gjennomførte artist talks, workshops, ateliersamtaler, individuelt atelierarbeid og utstillinger

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon inkludert tilbakemeldinger fra sensor varer i 20 minutter. Eksamen varer til sammen i 30 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester.

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet