høst 2023
SAK-1001 Kunst 1 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på studieprogrammet Bachelor Kunst og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Introduksjon til

 • Planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Verktøy som er nødvendige for å etablere selvstendig atelierpraksis
 • Dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid
 • Studietur

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Grunnleggende kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Grunnleggende kunnskaper om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Grunnleggende kunnskaper om dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Ferdigheter

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere og presentere eget arbeid

Generell kompetanse

 • Grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Grunnleggende forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og dokumentasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 20 Minutter Bestått – Ikke bestått
Eget verk/arbeid 10 Minutter Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Portfolio Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan avlegges:

 • Portfolio

Portfolio skal inneholde:

 • Beskrivelse og dokumentasjon av deltakelse på kurs, seminarer og workshops
 • Dokumentasjon av eget arbeid presentert i utstilling, og egen kontekstualisering og prosess i løpet av semesteret.
 • Beskrivelse av Artist-talks og ateliersamtaler som du har hatt eller har deltatt på.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamen er todelt og består av:

 • Muntlig presentasjon av et medbrakt fysisk verk/arbeid
 • Eksaminasjon med utgangspunkt i den muntlige presentasjonen samt innlevert arbeidskrav

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon inkludert tilbakemeldinger fra sensor varer i 20 minutter.

Eksamen varer til sammen i 30 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet