høst 2024
SAK-1001 Kunst 1 - 30 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorprogrammet i kunst og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I dette semesteret gis det en introduksjon til planlegging og gjennomføring av eget arbeid der praktiske og teoretiske verktøy for å etablere selvstendig atelierarbeid blir presentert.

Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskaper:

 • Grunnleggende kunnskaper om planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Grunnleggende kunnskaper om praktiske og teoretiske forutsetninger for et kunststudium
 • Grunnleggende kunnskaper om basisverktøy, teknikker, medier og verksteder
 • Grunnleggende kunnskaper om dokumentasjon og presentasjon av eget arbeid

Ferdigheter:

 • Kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid
 • Kunne bruke basisverktøy og verksteder
 • Kunne dokumentere og presentere eget arbeid

Generell kompetanse:

 • Grunnleggende forståelse for planlegging og gjennomføring av eget arbeid
 • Grunnleggende forståelse for bruk av basisverktøy og verksteder
 • Grunnleggende forståelse for presentasjon og dokumentasjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminarer, workshops, ateliersamtaler, gruppekritikk, veiledning og selvstendig arbeid i atelier.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 2/6 30 Minutter Bestått – Ikke bestått
Praktisk eksamen 2/6 Bestått – Ikke bestått
Oppgave 28.11.2024 14:00 (Innlevering) 2/6 Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Refleksjonslogg Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Refleksjonslogg

Arbeidskravet skal være en beskrivelse i bilde og tekst av studentens løpende deltakelse på ateliersamtaler, eget arbeid i atelier, artist talks, seminarer, workshops og gruppekritikk gjennom semesteret. Vurdering av arbeidskravet skjer i dialog med student og faglig veileder.


Mer info om vurderingsform oppgave

 • Portfolio

Portfolio skal inneholde:

 • Dokumentasjon og refleksjon (kontekstualisering) i bilder og tekst av eget arbeid, utstillinger og prosess. Beskrivelse av deltakelse på ateliersamtaler, eget arbeid i atelier, artist talks, seminarer, workshops og gruppekritikk.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig presentasjon og eksaminasjon med utgangspunkt i medbrakt fysisk arbeid/prosjekt og portfolio.

Studentens presentasjon varer i 10 minutter. Eksaminasjon, inkludert tilbakemelding fra sensorer varer i 20 minutter. Eksamen varer i totalt 30 minutter.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved ikke-bestått

Info om vekting av eksamensdelene

Samlet skjønnsmessig vurdering.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: SAK-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet