vår 2023
RUS-3115 Russisk samtidskultur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergraden i russlandsstudier og kan tas som enkeltemner av studenter som fyller opptakskravet til master i russisk.

Opptakskrav

Bachelorgrad i russisk språk og litteratur, språk og økonomi russlandsstudier, eller tilsvarende gradsutdanning. Det kreves 90 studiepoengs fordypning i ett av studieretningsfagene, med 60 stp. på 1000-nivå og 30 stp. på 2000-nivå. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i emnene som inngår i bachelorgradsprogrammet. Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.


Innhold

Emnet gir en dypere innsikt i endringene i russisk kulturliv fra Sovjetunionens sammenbrudd og fram til i dag. Du vil få innblikk i ulike teoretiske perspektiver innen russisk kultur og i hovedtendensene i dagens russiske kulturdebatt. I lys av dette vil du arbeide med og analysere verk innen bl.a. samtidsprosa og lyrikk, film og populærmusikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • styrket kjennskap til russisk samtidskultur og kulturdebatt
  • oversikt over hovedtendenser i og verker fra nyere russisk litteratur, film, kunst og musikk

Ferdigheter

Du kan:

  • analysere kulturobjekter innen feltet russisk samtidskultur
  • selvstendig drøfte og analysere ulike former for russiskspråklige kulturuttykk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: engelsk, russisk og norsk.

Eksamensspråk: norsk


Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesning og seminar. Det blir gitt veiledning til skriftlige oppgaver. I tillegg vises fire filmer på ettermiddags-/kveldstid i løpet av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen Utlevering: 02.05.2023 kl. 09:00
Innlevering: 05.05.2023 kl. 13:00
3 Dager A–E, stryk F

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:
Muntlig Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • én muntlig presentasjon på ca. 20 minutter i løpet av semesteret

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: RUS-3115
  • Tidligere år og semester for dette emnet