vår 2024
RUS-3044 Praktisk russisk 4 - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning i russisk i Mastergradsprogram i språk og i Mastergradsprogram i litteratur.

Anbefalt forkunnskap: RUS-3043

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Formell forkunnskap: Bachelorgrad med fordypning (90 stp) i russisk og RUS-3041 praktisk russisk 1, RUS-3042 praktisk russisk 2, RUS-3043 praktisk russisk 3

Anbefalt forkunnskap: Det er en fordel om studenten har tatt EXF-0720 med fagemne i språkvitenskap


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3043 Praktisk russisk 3

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-3045 Praktisk russisk 2 for lektorutdanninga 5 stp
RUS-3040 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 2 5 stp

Innhold

Kurset er en kombinasjon av ganske avanserte lese-, snakke-, lytte- og skriveaktiviteter, med fokus på praktisk grammatikk (ca. nivå C i henhold til Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)). Det inkluderer elementer av oversettelse, essayskriving og en rundbordsdebatt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • kunnskaper om avanserte grammatiske konstruksjoner i russisk
  • forståelse for stilistiske virkemidler i ulike tekstgenre

Ferdigheter

Studentene kan:

  • oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og diskutere på russisk aktuelle saker i den russiske og norske virkelighet.
  • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Undervisning

Undervisningen omfatter 2 t/u.

​Undervisningen gis i form av skriftlige øvelser og samtaleøvelser. Studentene får rettet og gjennomgått en skriftlig oppgave ukentlig.

​Alle emner evalueres hvert semester.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 24.05.2024 08:00
1/2 1 Timer A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 08.05.2024 09:00
1/2 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

8 skriftlige oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Delta i en rundbordsdebtatt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

​8 skriftlige oppgaver skal være levert innen den ukentlige fristen med karakteren bestått,

​Èn muntlig presentasjon skal være holdt med karakteren bestått i løpet av semesteret.

​Studentene skal delta i en rundebordsdebatt i slutten av semesteret.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen består av å lese en ukjent tekst, svare på soørsmål om teksten på russisk og til slutt å føre en samtale på rusisk og russisk kultur og samfunn.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: RUS-3044
  • Tidligere år og semester for dette emnet