vår 2023
RUS-3044 Praktisk russisk 4 - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning i russisk i Mastergradsprogram i språk og i Mastergradsprogram i litteratur.

Anbefalt forkunnskap: RUS-3043

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Formell forkunnskap: Bachelorgrad med fordypning (90 stp) i russisk og RUS-3041 praktisk russisk 1, RUS-3042 praktisk russisk 2, RUS-3043 praktisk russisk 3

Anbefalt forkunnskap: Det er en fordel om studenten har tatt EXF-0720 med fagemne i språkvitenskap


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3043 Praktisk russisk 3

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-3045 Praktisk russisk 2 for lektorutdanninga 5 stp
RUS-3040 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 2 5 stp

Innhold

Oversettelse av vanskeligere tekster fra norsk til russisk kombinert med praktisk grammatikk og praksis i muntlig russisk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

 • kunnskaper om avanserte grammatiske konstruksjoner i russisk
 • forståelse for stilistiske virkemidler i ulike tekstgenre

Ferdigheter

Studentene kan:

 • oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og diskutere på russisk aktuelle saker i den russiske og norske virkelighet.
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk

Undervisning

Undervisningen omfatter 2 t/u.

Undervisningen gis i form av oversettelsesøvelser og samtaleøvelser. Studentene får rettet og gjennomgått en oversettelsesoppgave ukentlig.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
  
Muntlig eksamen 1/2 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 11.05.2023 09:00 1/2 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

8 av 12 skriftlige oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Delta i en rundebordsdebatt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 8 av 12 skriftlige oppgaver skal være levert innen den ukentlige fristen med karakteren bestått,
 • Èn muntlig presentasjon skal være holdt med karakteren bestått i løpet av semesteret.
 • Studentene skal delta i en rundebordsdebatt i slutten av semesteret.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen består av å lese en ukjent tekst, svare på soørsmål om teksten på russisk og til slutt å føre en samtale på rusisk og russisk kultur og samfunn.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: RUS-3044
 • Tidligere år og semester for dette emnet