høst 2024
RUS-3043 Praktisk russisk 3 - 5 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i masterstudiet i russlandsstudier og masterstudiet i russisk.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3042 Practical Russian 2

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-3040 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 2 5 stp

Innhold

Oversettelse av vanskeligere tekster fra norsk til russisk kombinert med praktisk grammatikk og praksis i muntlig russisk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskaper om avanserte grammatiske konstruksjoner i russisk
 • forståelse for stilistiske virkemidler i ulike tekstgenre

Ferdigheter

Du kan:

 • oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og diskutere aktuelle saker på russisk i den russiske og norske virkelighet
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen omfatter 2 timer per uke. Undervisningen gis i form av oversettelsesøvelser og samtaleøvelser. Studentene får rettet og gjennomgått en oversettelsesoppgave ukentlig.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

8 av 12 skriftlige oppgaver Godkjent – ikke godkjent
En muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 8 av 12 skriftlige oppgaver skal være levert innen den ukentlige fristen med karakteren bestått.
 • En muntlig presentasjon.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig eksamen foregår på russisk og består av en samtale med utgangspunkt i pensumteksten og oversettelse av en tekst til norsk.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: RUS-3043
 • Tidligere år og semester for dette emnet