høst 2023
RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter ved bachelor i russisk, bachelor i russlandstudier, og årsstudium i russisk.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • utvidet og befestet sine kunnskaper om grunnleggende grammatiske konstruksjoner i russisk
 • utvidet ordforrådet sitt relatert til ulike situasjoner

Ferdigheter

Du kan:

 • bruke russisk i praksis, skriftlig og muntlig
 • oversette tekster til russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som et 7-ukers intensivkurs ved UiT Norges arktiske universitet og omfatter forelesninger og praktiske øvelser, bl.a. i oversettelse til russisk og stilskriving på russisk.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 11.10.2023 09:00
1/2 20 Minutter A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 06.10.2023 09:00
1/2 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Oversettelsesoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Lytteprøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70% tilstedeværelse på undervisning
 • 70% av oversettelsesoppgaver godkjent (minimum 5 av 7 oversettelser)
 • én lytteprøve gjennomført med godkjent resultat

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig deleksamen er på ca. 20 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1314
 • Tidligere år og semester for dette emnet