høst 2024
RUS-1314 Praktisk russisk og oversettelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i russisk, bachelorstudiet i russlandsstudier og for studenter på lektorutdanning 8-13 med russisk som fag 1 eller 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Innhold

Emnet er et intensivt kurs over 7 uker i praktisk russisk organisert ved campus Tromsø, som et alternativ for studenter som ikke reiser til Tallin. Emnet omfatter både skriftlige og muntlige øvelser.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • utvidet og befestet sine kunnskaper om grunnleggende grammatiske konstruksjoner i russisk
 • utvidet ordforrådet sitt relatert til ulike situasjoner

Ferdigheter

Du kan:

 • bruke russisk i praksis, skriftlig og muntlig
 • oversette tekster til russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Formelt undervisningsspråk er norsk. Undervisnings- og eksamensspråk er norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som et 7-ukers intensivkurs og omfatter forelesninger og praktiske øvelser, bl.a. i oversettelse til russisk og stilskriving på russisk.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/2 20 Minutter A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 1/2 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Oversettelsesoppgaver Godkjent – ikke godkjent
Lytteprøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70% tilstedeværelse på undervisning
 • 70% av oversettelsesoppgaver godkjent (minimum 5 av 7 oversettelser)
 • én lytteprøve gjennomført med godkjent resultat

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1314
 • Tidligere år og semester for dette emnet