høst 2024
RUS-1110 Innføring i russisk litteratur - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet russisk, bachelorstudiet i russisk og bachelorstudiet i russlandsstudier.

Emnet kan tas som enkeltemne, og er åpent for studenter uten kunnskaper i russisk. Disse vil ha mulighet til å lese hele pensum i oversettelse.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Innhold

Kurset er basert på sentrale skjønnlitterære tekster som kan leses i oversettelse. Utover dette leser russiskstudenter et lite utvalg kortere tekster på originalspråket. Tekstene gjennomgås og sammenlignes tematisk, snarere enn kronologisk. Det benyttes også i en viss utstrekning adapsjoner av de aktuelle tekstene til opera, musikals, teater, film og fjernsyn. Verkene relateres også til russisk litteratur- og kulturhistorie fra ca. 1800 til i dag, med sideblikk til allmenn russisk historie.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • oversikt over sentrale forfattere, verk og tema i russisk skjønnlitteratur
 • forståelse for grunnleggende særtrekk, genre, stilarter og epoker i russisk litteraturhistorie
 • oversikt over kulturhistoriske konsepter med relevans for russisk litteratur

Ferdigheter

Du kan:

 • orientere seg i russiske litterære genre og stilarter,
 • bruke terminologi relatert til russisk litteratur- og kulturhistorie
 • lese enkle tekster på originalspråk (russiskstudenter)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk og engelsk. Eksamensspråk er norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer.

Alle emner evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 20.11.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Kort innleveringsoppgave Godkjent – ikke godkjent
Øvelse Godkjent – ikke godkjent
Informasjonskompetansekurs (iKomp) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En kort innleveringsoppgave tidlig i semesteret
 • en øvelse i canvas
 • Gjennomføre universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, iKomp. Kursbevis må legges frem. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1110
 • Tidligere år og semester for dette emnet