høst 2024
RUS-1025 Russisk grammatikk og tekstarbeid - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorstudiet i russisk, bachelorstudiet i russlandsstudier og for studenter på lektorutdanning 8-13 med russisk som fag 1 eller 2. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-1001 Russisk grunnkurs 2

Innhold

Emnet består i arbeid med russiske tekster (sakprosa og skjønnlitteratur) av middels vanskelighetsgrad og forelesninger/øvelser i grammatikk. Studentene skriver egne tekster i tilknytning til gramtikkpensumet og sakprosatekstene på pensum.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskaper om sentrale grammatiske konstruksjoner i russisk
 • forståelse for ulike tekstgenre
 • utvidet ordforråd relatert til ulike genre og situasjoner

Ferdigheter

Du kan:

 • skrive tekster på russisk
 • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk
 • lese sakprosa og skjønnlitteratur på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Russisk og norsk.

Undervisning

Undervisningen begynner etter at studentene er kommet hjem fra studieopphold i Tallin (ca. uke 40), og omfatter undervisning i grammatikk og tekstarbeid. Det gis skriftlige grammatikkøvelser ukentlig, og i forbindelse med tekstarbeidet får studentene muntlig praksis, samt øvelse i å skrive egne tekster.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studierogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 3 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Grammatikkøvelser Godkjent – ikke godkjent
Essay og kort muntlig innlegg på russisk Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70 % oppmøte på undervisningen.
 • 70 % av grammatikkøvelsene må være levert og godkjent innen den ukentlige fristen.
 • I forbindelse med arbeidet med sakprosatekstene skriver studentene tre korte tekster der de bruker et bestemt utvalg grammatiske konstruksjoner. Tekstene skal være på ca. 12 setninger. To av tekstene er obligatoriske og må godkjennes av faglærer.
 • Mot slutten av semesteret holder hver student en kort muntlig presentasjon (ca. 5 minutter). Tema for presentasjonen velges i samråd med faglærer. Presentasjonen skal inneholde et bestemt utvalg grammatiske konstruksjoner.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-1025
 • Tidligere år og semester for dette emnet