vår 2024
RUS-1001 Russisk grunnkurs 2 - 20 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieretning russisk på bachelorgradsnivå og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 eller russisk nivå I/II fra videregående skole.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-1010 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk 10 stp
RUS-1020 Russisk tekst og tale 1 5 stp
RUS-1040 Russisk grammatikk 10 stp

Innhold

Dette emnet gir en grundig oversikt over russisk grammatikk og omfatter også tekstarbeid, oversettelse og muntlige øvelser relatert til Russland i dag.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskaper om de grunnleggende grammatiske konstruksjonene i russisk, bl.a. bøyning av substantiv, adjektiv og verb,
 • kunnskaper om viktige grammatiske kategorier, for eksempel kasus og aspekt
 • grunnleggende ordforråd

Ferdigheter

Du kan:

 • forstå og føre enkle samtaler på russisk
 • skrive enkle tekster på russisk
 • oversette enkle tekster til og fra russisk
 • lese enkle tekster på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser innenfor grammatikk, oversettelsesøvelser, tekstarbeid og samtale- og lytteøvelser. Grammatikkdelen gir en oversikt over russisk grammatikk med spesiell vekt på de emner som ikke behandles grundig i RUS-0100 Russisk grunnkurs 1. Det gis skriftlige øvelsesoppgaver ukentlig. Tekstarbeidet tar hovedsaklig utgangspunkt i kortprosatekster (sakprosa og/eller skjønnlitteratur) eller dikt. En del av tekstene vil ha relevans for russisk kultur og russiske samfunnsforhold. Oversettelsesøvelsene går ut på at studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelser hver uke. I den muntlige delen trener studentene på å føre samtaler på russisk over forholdsvis enkle emner, og lærer seg russisk uttale og intonasjon.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 31.05.2024–03.06.2024 4/10 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 23.05.2024 09:00
6/10 5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
70 % av grammatikkøvelser og oversettelsene godkjent Godkjent – ikke godkjent
Studenten skal være til stede på minst en filmvisning Godkjent – ikke godkjent
Lytteprøve Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 70% oppmøte på undervisning
 • 70% av grammatikkøvelser og 70% av oversettelser levert og godkjent innen ukentlig frist
 • tilstedeværelse på minimum 1 filmvisning med godkjent lytteprøve

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig deleksamen består av:

 • lesning av og samtale om ukjent tekst på russisk
 • samtale på russisk om et emne fra pensum

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: RUS-1001
 • Tidligere år og semester for dette emnet