høst 2024
RUS-0100 Russisk grunnkurs 1 - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i russisk, bachelorstudiet i russisk og bachelorstudiet i russlandsstudier.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

RUS-1010 Grunnkurs i skriftlig og muntlig russisk 10 stp

Innhold

Dette er et introduksjonskurs i russisk som gir en oversikt over moderne russisk ordforråd, grammatikk og uttale.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om det det russiske alfabetet
 • Kunnskaper om de grunnleggende grammatiske konstruksjonene i russisk, bl.a. bøyning av substantiv, adjektiv og verb
 • et grunnleggende ordforråd

Ferdigheter

Du kan:

 • føre enkle samtaler på russisk
 • skrive enkle tekster på russisk
 • oversette enkle tekster til og fra russisk
 • lese enkle tekster på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen er organisert som forelesninger og øvelser gjennom hele semesteret. Det kan bli aktuelt å bruke språklaboratorium i forbindelse med muntlige øvelser. Studentene leverer og får rettet og gjennomgått oversettelsesoppgaver ukentlig i de siste 2/3 av semesteret.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/2 A–E, stryk F
Skriftlig skoleeksamen 22.11.2024 09:00
1/2 4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk frammøte Godkjent – ikke godkjent
Oversettelser Godkjent – ikke godkjent
Obligatorisk frammøte på filmvisning Godkjent – ikke godkjent
Grammatikkøvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • oppmøte på undervisning
 • 70% oversettelser levert inn og godkjent innen ukentlig frist
 • 70% grammatikkøvelser på canvas levert inn og godkjent innen ukentlig frist
 • tilstedeværelse på filmvisning i løpet av semesteret

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig deleksamen består av følgende:

 • lesing av ukjent russisk tekst
 • oversettelse av ukjent tekst til norsk
 • samtale på russisk

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RUS-0100
 • Tidligere år og semester for dette emnet