høst 2024
RAD-1120 Anatomi og fysiologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett RADIOGRAF, Bachelor i radiografi, og emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler kunnskaper om anatomi og fysiologi i kroppens ulike organsystem, med spesielt fokus på topografisk anatomi. Kurs i basal hjerte/lungeredning (HLR) gjennomføres.

Hva lærer du

Kunnskap

 • har bred kunnskap om anatomi og fysiologi i muskel-, skjelett-, respirasjons-, nerve-, sirkulasjons-, urinveis-, og fordøyelsessystemet og det endokrine system
 • kjenner til lymfesystemet, huden og reproduksjonssystemet
 • har bred kunnskap om normalanatomiske oppbygging, funksjon og fysiologiske prosesser relevant for radiografifaget
 • har bred kunnskap om organers beliggenhet i forhold til hverandre i ulike plan (sagittalt, aksialt og koronalt) på røntgenbilder og anatomiske modeller (topografisk)

Ferdigheter

 • kan utføre basal hjerte/lungeredning (HLR)
 • kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskets anatomi og organsystemer, samt fysiologiske prosesser

Generell kompetanse

 • har innsikt i kroppen som funksjonell enhet og samspill mellom ulike organer
 • kan bidra aktivt i gruppearbeid og klasseundervisning
 • kan ta imot og gi konstruktiv tilbakemelding
 • kan reflekterer over egen læring
 • viser respekt i samarbeid og kommunikasjon med medstudenter og lærere

Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

Selvstudier, forelesninger og gruppearbeid

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 13.12.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tilstedeværelse Godkjent – ikke godkjent
Skriftlige tester Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Tilstedeværelse: krav om obligatorisk oppmøte ved all undervisning. Fravær over 20 % i emnet fører til tap av eksamensrett og endret studieprogresjon.
 • To individuelle skriftlige tester.

Kontinuasjonseksamen

Det gis mulighet til kontinuasjonseksamen og ny/utsatt eksamen i henhold til forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 26.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: RAD-1120
 • Tidligere år og semester for dette emnet