høst 2024
MUS-3301 Hovedinstrument - 10 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Egenutvikling som utøver og innstudering av repertoar fra ulike stilarter med fokus på videreutvikling av tekniske ferdigheter og øveteknikker, trening i å fremføre repertoar alene og i ensembler. Valg av repertoar bygger på et bredt utvalg av musikk ut fra den enkeltes instrumentaltekniske forutsetninger og interesser.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Ha kunnskaper om eget instrument og repertoar, inkludert ulike stilarter og tradisjoner
 • Har kunnskap om teknikker for innstudering og øving på sitt instrument

Ferdigheter

 • Ha instrumentale ferdigheter til å realisere musikalske intensjoner og viser kunstnerisk uttrykksevne og kreativitet
 • Kunne jobbe målrettet, alene og i samspill med andre
 • behersker hensiktsmessige teknikker for innstudering og øving på sitt instrument
 • Kunne fremføre musikk i ulike formidlingssituasjoner, og formidle dette til publikum

Kompetanse

 • Ha en kritisk, selvstendig og reflektert holdning til musikervirket
 • Ha evne til refleksjon og fordypning gjennom valg av repertoar og musikalsk uttrykk
 • Kunne formidle musikalske ideer og intensjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Det benyttes varierte organiserings- og arbeidsmetoder i emnet. Sentralt står studentens selvstendige arbeid med øving og studier av materiale (innspillinger, litteratur etc.) i tilknytting til øveprosessen. Individuell undervisning og klassetimer med hovedinstrumentlærer.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Praktisk eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Semesterprøve Godkjent – ikke godkjent
Reportoarliste Godkjent – ikke godkjent
Konsertdeltakelse i kammermusikk/samspill Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Semesterprøve ca. 10 minutter
 • Repertoarliste med gjennomgått repertoar på minimum 20 minutter
 • Utøvende konsertdeltakelse i kammermusikk/samspill første semester

Mer info om praktisk eksamen

Utøvende eksamen med varighet på 15minutter der noe av programmet kan være kammermusikk/samspill.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MUS-3301
 • Tidligere år og semester for dette emnet