høst 2024
MUS-3207 Musikalsk analyse - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk emne i Hørelæredidaktikk - master. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal arbeide med musikalsk analyse med ulik tilnærming og måter å analysere på, alt sett i relasjon til hørelærefaget. Kurs i sonologi på 12 timer.

Anbefalte forkunnskaper

MUS-3206 Harmoni-/satslære og piano

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • kunne bruke forskjellige metoder og verktøy i arbeid med musikalsk analyse
  • kunne analysere og ta i bruk musikk i tilrettelegging av arbeid med hørelære på forskjellig nivå

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over 2 semestre med undervisning i klasse. Undervisning kan konsentreres i perioder. Oppgaveløsning og veiledning. Innlevering av to skriftlige analyseoppgaver, hvorav en selvvalgt. Oppgavene skal ha didaktisk innretning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Muntlig eksamen Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidsmappe med minimum to oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på kurs i sonologi Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Eksamensoppgave utleveres 1 time før eksamen.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MUS-3207
  • Tidligere år og semester for dette emnet