høst 2024
MUS-3206 Harmoni-/satslære og piano - 10 stp

Emnetype

Obligatorisk emne i Hørelæredidaktikk - master. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet fokuserer på:

Arbeid med tradisjonell sats der studenten skal skrive egne satser, vurdere og analysere satser relatert til hørelærefaget.

Bruksarrangering rettet mot undervisning i hørelære. Det kan tas utgangspunkt i studentens bakgrunn og interesser.

Veiledning i forbindelse med innlevering av oppgaver.

Piano skal benyttes som støtteinstrument i arbeid med sats og undervisning i hørelære, med vekt på bruksklaver, prima vista-harmonisering, imitasjon og improvisasjon.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

  • kunne bruke ulike satsteknikker for å skape og tilrettelegge musikk for undervisningsoppgaver
  • kunne bruke relevant teknologisk utstyr i arbeid med harmoni- og satslære
  • beherske piano som støtteinstrument i undervisning
  • beherske og fremlegge musikkteoretiske elementer av betydning for hørelærefaget med relevante klaverdemonstrasjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har ukentlig undervisning i klasse eller mer konsentrert i perioder. Skriftlige oppgaver og innleveringer. Veiledning. Individuell undervisning i pianospill.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Praktisk eksamen 2 Dager Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

To skriftlige oppgaver Godkjent – ikke godkjent
Utøvende prøve piano Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om praktisk eksamen

Praktisk prøve som omfatter pedagogisk bruk av piano i hørelæreundervisning.

Tema for prøven utleveres 48 timer før eksamen.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MUS-3206
  • Tidligere år og semester for dette emnet