høst 2024
MFA-2017 Operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) - 10 stp

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 03.12.2024 09:00
5 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer, øvinger og laboreringer Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

  • Om emnet
  • Studiested:
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: MFA-2017
  • Tidligere år og semester for dette emnet