høst 2024
MED-3950 Masteroppgave medisin - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i medisin og med bestått eksamen MED-2510. Det kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MED-2510 Medisin 3. studieår

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MED-500 Medisin stadium 3 og 4 (5. og 6. studieår) 20 stp
MED-501 Medisin praksisår 20 stp

Innhold

Selvstendig arbeid med masteroppgave på 20 studiepoeng.

Masteroppgaven skal presenteres under Forskningsdagene 6. studieår (nærmere informasjon om tid og sted for hvert kull)


Hva lærer du

Hva lærer du:

Studenten skal kunne planlegge, initiere og gjennomføre et vitenskapelig arbeid. Studenten skal kunne anvende vitenskapelig metode, analysere data, framstille resultater, diskutere resultatene kritisk i forhold til anvendt metodikk og hva som er kjent kunnskap på området.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, engelsk eller skandinavisk språk.

Undervisning

Orientering om masteroppgaven inkludert forskningsprosess og innovasjon.

Veiledning.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Oppgave Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
  • Om emnet
  • Studiested:
  • Studiepoeng: 20
  • Emnekode: MED-3950
  • Tidligere år og semester for dette emnet