høst 2024
MDV-3051 Stordata, sosiale medier og gjenfinning - 10 stp

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne i masterprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne og som valgemne i andre mastergradsprogram ved UiT av studenter som fyller opptakskravet til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Opptakskrav

Emnet kan tas som enkeltemne av studenter som fyller opptakskravet til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Opptakskrav: fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Du bør beherske engelsk godt. Du må ha gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå. Skriv inn emnekoden når du søker.


Innhold

​​Sosiale medier som Facebook og X (Twitter) og søkemotorer som Google organiserer ikke bare store mengder informasjon, men kan også generere store mengder data (stordata) om innholdet og bruken av tjenestene. I analysert form kan dataene gi detaljert informasjon om bl.a. brukernes vaner, bekjentskaper, interesser og sinnstilstand. Dette kan igjen brukes til å skreddersy trefflister, nyhetsfeed, venneforslag og reklame i de samme og andre informasjonstjenester. Dette emnet tar for seg de viktigste prinsipper for produksjon (spesielt relatert til kunstig intelligens), filtrering og rangering av informasjonsstrømmen i digitale informasjonstjenester bl.a. nyheter, film/musikk, nettsider, bibliotek, innlegg på sosiale medier og varer i nettbutikker. Vi ser på utviklingen fra fokus på relevans og kvalitet, via stordata og individuelt tilpasset informasjon til kunstig intelligens (KI) og ChatGPT. Emnet tar også for seg den historiske utviklingen, analyse av stordata, og hvordan data og tjenester kan anvendes og evt. misbrukes.​

Hva lærer du

​​​Kunnskaper:

​Du har:

 • ​inngående kunnskap om ulike former for representasjon av dokumenter og rangering
 • ​avansert kunnskap om kilder til stordata, behandling, anvendelser og om stordata som det 4. forskningsparadigme
 • ​kunnskap om KI-teknologi, virkemåte, anvendelser og samfunnsmessige konsekvenser
 • ​inngående kunnskap om sosiale mediers historiske utvikling og samfunnsmessige konsekvenser
 • ​inngående kunnskap om samfunnsmessige utfordringer bl.a. i forhold til personvern i forbindelse med økende registrering av enkeltpersoners aktiviteter, innkjøp, bekjentskaper, interesser o.l.

​Ferdigheter:

​Du kan:

 • ​analysere og kritisk evaluere hvordan stordata og KI-tjenester kan brukes og misbrukes i en politisk, forsknings- og samfunnsmessig kontekst
 • ​analysere og rangere dokumenter etter relevans og kvalitet ved bruk av dataverktøy
 • ​foreta en selvstendig analyse av et utdrag av virkelig «stordata»
 • ​Bruke KI-tjenester som støtte i tekstproduksjon og kjenne deres begrensninger​

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk. Annet språk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger, seminar og labarbeid. Til sammen ca. 26 timer undervisning fordelt på 13 uker.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 04.12.2024 09:00 (Utlevering)
04.12.2024 17:00 (Innlevering)
8 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Bruk av KI-tjenester Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

​Bruke en eller flere KI-tjenester til å skrive/besvare en akademisk oppgave med oppgitt tittel og problemstilling. I tillegg skal det følge med en egenvurdering av prosessen og resultatet.

​For studenter som et semester gjennomfører og får godkjent arbeidskravet, så er dette arbeidskravet også gyldig de neste 5 semestrene.​


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-3051
 • Tidligere år og semester for dette emnet