høst 2024
MDV-1203 Bibliotek og formidling - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MDV-2203 Bibliotek og media 10 stp
DOK-2203 Bibliotek og media 10 stp
BIB-2011 Dokumenthistorie og medievurdering 10 stp

Innhold

Emnet gir en oversikt over forskjellige mediers utvikling og posisjon innenfor biblioteket i et historisk perspektiv og med vekt på dagens situasjon.

Emnet innledes med et overblikk over bok- og lesehistorie, før vi ser på hvordan ulike medier kan formidles til ulike brukergrupper ved hjelp av forskjellige formidlingsformer (muntlig, skriftlig og digital).

Emnet handler først og fremst om praktisk formidling i folkebiblioteket, men formidlingsformene er også aktuelle for andre typer bibliotek og andre institusjoner som arkiv og museum.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • kunnskap om ulike medier med spesielt hensyn til deres historiske utvikling og rolle for ulike brukergrupper
 • forståelse av forskjellige medier og dokumenttyper med hensyn til kvalitet og relevans for forskjellige bibliotek

Ferdigheter

Du kan:

 • vurdere medier og dokumenttyper for forskjellige brukergrupper i moderne bibliotek
 • sette dagens bibliotekutvikling inn i en større historisk sammenheng
 • forstå og problematisere sentrale utfordringer for det moderne biblioteket, blant annet samlingsutvikling og vedlikehold.
 • planlegge og vurdere egnede metoder for medieformidling til ulike brukergrupper
 • grunnleggende formidlings- og presentasjonsteknikker relevant for bibliotek

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger og seminarer fordelt over ca. 13 uker. I løpet av disse ukene gjennomføres et heldags formidlingsseminar.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 20 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

1. Planlegging og gjennomføring av utstillingsprosjekt eller 1 skriftlig/digital formidling Godkjent – ikke godkjent
2. Observasjon av et selvvalgt formidlingsarrangement Godkjent – ikke godkjent
3. Deltakelse i formidlingsseminar Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

1. Aktiv deltakelse i planlegging og gjennomføring av utstillingsprosjekt på Tromsø bibliotek som arrangeres som del av undervisning eller 1 skriftlig/digital formidling (f.eks. bokanmeldelse på ca. 300 ord) dersom man ikke har mulighet til å delta i arbeidet med utstillingsprosjektet.

2. Observasjon av ett selvvalgt formidlingsarrangement på f. eks Tromsø bibliotek (studenten deltar i f.eks. lesesirkel, shared reading, eventyrstund o.l. og observerer hvordan arrangementet er gjennomført).

3. Deltakelse i formidlingsseminar som består av:

 • 1 planlagt muntlig formidling (ca. 8 minutter) og
 • påfølgende samtale med gruppa der valgene tatt begrunnes og diskuteres ved hjelp av pensumlitteratur.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Studenten tar utgangspunkt i presentasjonen og samtalen fra formidlingsseminaret og dokumenterer dette ved hjelp av selvvalgt teknologi (f.eks. PowerPoint med innspilt lyd, videoopptak, lydfil i kombinasjon med bilder o.l.). I tillegg til selve formidlingen skal det også komme frem hvilke valg studenten har tatt og hvorfor (valg av dokument(er), valg av formidlingssituasjon og målgruppe). Valgene skal begrunnes og diskuteres ved hjelp av pensumlitteratur. Omgang: 15-20 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1203
 • Tidligere år og semester for dette emnet