vår 2024
MDV-1201 Dokumentorganisering og gjenfinning - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap og bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DOK-2201 Dokumentorganisering og gjenfinning 10 stp
BIB-2010 Dokumentorganisering og formidlingsformer 10 stp

Innhold

Å finne frem i ei stor samling kan være utfordrende. Dette emnet tar for seg hvordan samlinger kan ordnes slik at brukerne raskt og effektivt kan finne det de søker.

Målet for et godt gjenfinningssystem er definert i Statement of international cataloguing principles. Et godt system skal kunne:

 • finne dokumenter som stemmer overens med brukerens søkekriterier
 • identifisere, dvs. avgjøre om det man fant, er det man søkte
 • velge den versjonen (språk, innhold, programversjon) som passer best
 • skaffe et ønsket eksemplar, uansett hvor det måtte befinne seg
 • navigere og utforske relaterte dokumenter både i og utenfor katalogen

Emnet inneholder dokumentbeskriving (katalogisering, klassifisering, indeksering), lagringsformater, automatisk indeksering, gjenfinningssystemer og informasjonssøking. I hovedsak er fokuset rettet mot bibliotek, men teoriene er såpass generelle at de også kan anvendes innen bl.a. arkiv, museum, delelager eller avis.


Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har kunnskap om:

 • hvordan dokumenters ytre egenskaper kan beskrives og representeres ved deskriptiv katalogisering
 • hvordan dokumentbeskrivelser kan kodes i f.eks. MARC (Machine-Readable Cataloging) og lagres i bibliografiske databaser
 • hvordan et dokumenters emne kan beskrives og representeres ved klassifikasjon, emneord og automatisk indeksering
 • hvordan dokumenter kan gjenfinnes og hva som er en god og effektiv søkeprosess

Ferdigheter

Du kan:

 • gjennomføre søk etter litteratur, både med utgangspunkt i en referanse, et emne og andre mer diffuse holdepunkter som f.eks. dokumentets omslag eller handling
 • klassifisere dokumenter i Dewey Decimal Classification (DDC) i tråd med regler, teori og praksis
 • katalogisere enkle dokumenter og kode dem i MARC

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk er mulig etter søknad.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminar, ca. 65 timer undervisning fordelt over 13 uker. Praktiske øvelser gjennomføres ukentlig gjennom hele semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 08.03.2024 09:00 (Utlevering)
08.03.2024 17:00 (Innlevering)
8 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Klassifisere dokumenter ved bruk av WebDewey Godkjent – ikke godkjent
Katalogisere dokumenter ved bruk av gjeldende regelverk Godkjent – ikke godkjent
Informasjonssøking Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • oppgaver i informasjonssøking - kunne søke fram dokumenter som skal dekke informasjonsbehov
 • klassifisere 4-6 dokumenter ved bruk av WebDewey
 • katalogisere 2-3 dokumenter ved bruk av gjeldende regelverk

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-1201
 • Tidligere år og semester for dette emnet