vår 2024
MBI-2013 Humanfysiologi - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i biomedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

ERN-2009 Humanfysiologi 10 stp

Innhold

Dette emnet omhandler oppbygning og funksjon til kroppens organsystemer. Målet er at studentene skal kunne definere grunnleggende fysiologiske begreper, gjøre rede for de ulike kroppsfunksjonene og forklare hvordan reguleringsmekanismene kan opprette likevekt og funksjon dersom likevekten i et fysiologisk system forstyrres.

Nerve- og muskelfysiologi, endokrinologi, skjelettet, sansefysiologi, sirkulasjon, respirasjon, nyrefysiologi, reproduksjon, temperaturregulering og fordøyelse vil bli gjennomgått.


Anbefalte forkunnskaper

MBI-1000 Biomedisin i det 21. århundre

Hva lærer du

Kunnskaper:

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Forklare hvordan nervesystemet og det endokrine systemet er organisert og fungerer som kroppens to kommunikasjonssystemer
 • Beskrive struktur og funksjon til kroppens sanseorganer, inkludert smertesansen.
 • Beskrive skjelettets oppgaver og anatomiske strukturer
 • Beskrive struktur og funksjon til kroppens ulike typer muskulatur
 • Beskrive de anatomiske strukturer i respirasjons- og sirkulasjonssystemet og nyrene/urinveiene, og gjøre rede for hvordan disse bidrar for å opprettholde homeostase
 • Beskrive den anatomiske oppbygningen til fordøyelsessystemet, inkludert munnhule og spyttkjertler
 • Beskrive funksjonen til og sammensetningen av fordøyelsessekretene, samt nervøs og hormonell regulering av produksjonen av disse sekretene
 • Beskrive motilitet i fordøyelseskanalen og reguleringen av denne
 • Forklare hvordan fordøyelse og absorpsjon av næringsstoffene i fordøyelseskanalen foregår
 • Forklare hvordan temperaturreguleringen i kroppen foregår
 • Beskrive oppbygningen og funksjonen til de kvinnelige og mannlige reproduksjonsorganene

Ferdigheter:

 • Utføre enkle laboratorieforsøk
 • Anvende faglig kunnskap i diskusjon av resultat fra laboratorieforsøk og teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:

 • Utveksle synspunkt og erfaringer innen fagområdet fysiologi
 • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger, gruppearbeid og laboratorieundervisning.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 12.06.2024 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på labratoriekurs Godkjent – ikke godkjent
Deltakelse på gruppearbeid Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-2013
 • Tidligere år og semester for dette emnet