vår 2024
MBI-1106 Analysemetoder med nukleærmedisin - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelor i bioingeniørfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Godkjent laboratoriekurs i MBI-1101-1 og gjennomført laboratoriekurs i MBI-1103-1.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi: Laboratoriepraksis, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi: Sikkerhetsopplæring laboratorie

Innhold

Analytiske metoder innenfor laboratoriemedisin og nukleærmedisin.

Emnet dekker både teoretisk bakgrunn av metoder, apparatenes oppbygning og praktisk anvendelse alene eller i kombinasjon med hverandre.

Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i første studieår i bioingeniørprogrammet.


Hva lærer du

Kunnskap

 • Forklare ulike apparaters generelle oppbygging og metoders prinsipp.
 • Ha kunnskaps om metoders feilkilder og begrensninger.

Ferdighet

 • Utføre analyser og påvise eller beregne analytters konsentrasjon
 • Ha kunnskap om apparatur, strålevern og prosedyrer ved nukleær medisinske undersøkelser

Generell kompetanse

 • Utføre prosedyrene korrekt og gjøre beregninger selvstendig.
 • Begrunne og utføre utvalgte analyser og gjøre rede for deres prinsipper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, nettkurs, gruppearbeid og intern/ekstern laboratoriepraksis med innlevering av journal/skjema som skal godkjennes. Ha gjennomført eksternt kurs i NuklMed for helsefagstudenter.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 31.05.2024 09:00
4 Timer Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-1106
 • Tidligere år og semester for dette emnet