vår 2024
MBI-1105 Basal Biokjemi - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelor i bioingeniørfag. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Godkjent laboratoriekurs i MBI-1101-1 og gjennomført laboratoriekurs i MBI-1103-1.


Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi: Laboratoriepraksis, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi: Sikkerhetsopplæring laboratorie

Innhold

Generell biokjemi rettet mot laboratoriemedisin.

Emnet er obligatorisk naturvitenskaplig emne i første studieår i bioingeniørprogrammet.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Gjøre rede for struktur og funksjon til de viktigste molekylære byggesteinene i prokaryote og eukaryote celler.
 • Beskrive cellas energiomsetning og metabolisme og hvordan disse prosessene er knyttet til de forskjellige organeller i cella.
 • Forklare grunnleggende begreper i enzymologi og knytte dette til enzymatiske analysemetoder.

Ferdigheter

 • Vise ferdigheter i praktisk laboratoriearbeid og sikkerhetsrutiner, samt tolke og presentere eksperimentelle data muntlig og skriftlig.
 • Greie ut om grunnleggende konsepter og metoder innen teoretisk og eksperimentell biokjemi

Generell kompetanse

 • Tolke og rapportere analyseresultat kvalitativt og kvantitativt.
 • Følge vanlige sikkerhetsrutiner for laboratoriearbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, intern laboratoriepraksis, og skriftlig arbeid.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlige arbeid Godkjent – ikke godkjent
Intern laboratoriepraksis Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MBI-1105
 • Tidligere år og semester for dette emnet