vår 2024
KVI-1014 Visuell analyse - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgraden i kunsthistorie. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

KVI-1013 Ikonografi, billedkonvensjoner, teori og metode 10 stp

Innhold

Emnet gir grunnleggende innføring i kommunikasjon og analyse av bilder og visuelle uttrykk i ulike medier, som for eksempel maleri, arkitektur, fotografi, tegneserier, graffiti/street art, trivialkultur og reklame. Det vil bli lagt vekt på hvordan bilder har blitt lest og forstått opp gjennom historien, og hvordan historiske motiver, symboler og konvensjoner tas opp og brukes i moderne medier i samtida. Det gis innføring i de viktigste bildeteoriene, som ikonografi og semiotikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

 • grunnleggende kunnskap om terminologi og argumentasjon knyttet til bildekonvensjoner og -framstillinger (som rom, lys, farge, bevegelse)
 • grunnleggende kunnskap om motivhistorie/ikonografi
 • innføring i arkitekturterminologi og -analyse

Ferdigheter

Du kan:

 • beskrive og analysere visuelle uttrykk
 • kjenne igjen de vanligste historiske, religiøse og litterære motiver i billedkunsten
 • beskrive og analysere arkitektur

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, noe undervisning kan være på engelsk. Det er mulig å søke om annet språk til eksamen.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger, seminarer og gruppearbeid.

Kvalitetssikring: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 22.05.2024 09:00 (Utlevering)
22.05.2024 15:00 (Innlevering)
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon 1 Godkjent – ikke godkjent
Muntlig presentasjon 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 2 muntlige presentasjoner av bilde- og arkitekturanalyse, varighet 15 minutter per presentasjon.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: KVI-1014
 • Tidligere år og semester for dette emnet